AKTUALNO


ISO 9001:2015
ISO 14001:2015


 
Objavljene su norme ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

Značajna promjena novih izdanja je usklađenje sa Aneksom SL direktive ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement koji u Dodatku 2 ovog aneksa definira 10 grupa zahtjeva, jedinstvenu jezgru teksta, zajedničke odredbe i temeljne definicije svake norme. U dolje navedenoj tablici komentirani su sadržaji pojedinih grupa zahtjeva ISO 9001:2015.

 Postojeći korisnici imaju period za prilagodbu zahtjevima novog izdanja najviše 3 godine od izdavanja primijenjene norme, a certifikati ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 više neće vrijediti nakon rujna 2018. godine.

Certifikacija prema ISO 9001:2015  i ISO 14001:2015 može započeti odmah, a
prema starim normama može  se još provoditi 18 mjeseci od izdanja normi.

KOMENTARI NA SADRŽAJI POJEDINIH GRUPA ZAHTJEVA ISO 9001:2015

Grupa zahtjeva ISO 9001:2015

Komentar

1. Opseg (Scope)

Gotovo identično kao i u dosadašnjem izdanju

2. Normativne referencije (Normative references)

Pozivanje na povezane norme

3. Pojmovi i definicije (Terms and definitions)

Norma se poziva na ISO 9000:2015, koriste se zajedničke definicije pojmova iz Annexa SL

4. Kontekst organizacije (Context of Organization)

Upućuje na potrebe i očekivanja zainteresiranih strana, područje primjene QMS-a

5. Vodstvo (Leadership)

Upućuje na opredijeljenost upravljanju, politike, uloge, odgovornosti i ovlaštenja

6. Planiranje (Planning)

Uključuje rizike, mogućnosti za rizike, ciljeve i planove za postizanje tih ciljeva, planiranje izmjena

7. Podrška (Support)

Uključuje sredstva, osposobljenost, svjesnost, komunikaciju, dokumentirane informacije

8. Realizacija (Operation)

Uključuje planiranje i kontrolu, određuje potrebe tržišta, međusobne odnose s kupcima, planiranje procesa, nadzor vanjskog osiguranja dobara i usluga, proizvodnju dobara, osiguranje usluga, isporuku dobara i usluga, nesukladna dobra i usluge

9. Ocjenjivanje rezultata (Performance Evaluation)

Uključuje praćenje, mjerenje, analizu i ocjenjivanje, interni audit, upravinu ocjenu

10. Poboljšavanje (Improvement)

Upućuje na nesukladnosti, popravne mjere, poboljšavanje
Dekaform d.o.o., Nova cesta 119, 10000 Zagreb, tel (01) 3096-172,  fax (01) 3095-091, e-mail: dekaform@inet.hr