Sustav upravljanja IT uslugama prema normi
ISO/IEC 20000-1:2018


Zašto ISO 20001-1?
Osigurava dobro dokumentiran i organiziran sustav koji testira sve kontrolne točke i nudi modele rješavanja problema. Protokol pomaže zaposlenicima da se pobrinu za precizne zahtjeve svojih klijenata. Povećava njihovu individualnu odgovornost i proaktivnost tako da su ispunjena očekivanja i zadovoljstvo kupaca.

Kako uspostaviti ISO 20000-1?
Odredite opseg upravljanja uslugama, odredite potrebne procese, definirajte uloge i odgovornosti, odredite resurse i vremenske rokove, razvijte procese za upravljanje rizicima, razvijte metode za upravljanje, reviziju i poboljšanje kvalitete usluge. Zadovoljavanje ostalih zahtjeva norme omogućuje trajno poboljšavanje sustava. Za one koji već imaju uspostavljeni sustav upravljanja informacijskom sigurnošću proširenje na sustav upravljanja IT uslugama će biti jednostavnije jer su zahtjevi kompatibilni.

Primjenjive norme
ISO/IEC 20000-1:2018 Informacijska tehnologija — Upravljanje uslugama — 1. dio: Zahtjevi sustava upravljanja uslugama
ISO/IEC 20000-2:2018 Informacijska tehnologija — 2. dio: Smjernice o primjeni sustava upravljanja uslugama
IISO/IEC 20000-2:2018 Informacijska tehnologija —3. dio Smjernice o definiranju opsega i primjenjivosti norme ISO/IEC 20000-1

Designed with Mobirise site templates